บริเวณมัตสึโมโต้,บริเวณเขาแอลป์ตอนเหนือ

มัตสึโมโต้,บริเวณเขาแอลป์ตอนเหนือ

พบความยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ตอนเหนือเบื้องหลังทิวทัศน์สวนผักและไร่นาอันกว้างใหญ่หรือน้ำใสและบริสุทธุ์ที่ไหลผ่านสวนวาซาบิที่อะซูมิโน
เส้นทางสายคุโรเบะ-แอลป์เป็นประตูผ่านเข้าโอมะจิหรือแหล่งท่องเที่ยวบนภูเขา, ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือลานสกีที่ฮะกุบะที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นและเป็นต้นกำเนิดน้ำบริสุทธิ์หลาย ๆ ในเมืองปราสาทอย่างมัตสึโมโต้ ฯลฯ
ที่ทำให้ชินชูแห่งนี้มีแหล่งดึงดูดความสนใจอย่างเต็มที่
เส้นทางเดินท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเหมือนมีมนต์ทางธรรมชาติของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นรอบคามิโคจิทำให้ภาพที่เห็นเป็นทิวทัศน์งดงามหาที่เปรียบไม่ได้
เมื่อเดินทางเข้ามาจากชินจูกุแล้วมาตั้งต้นการเดินทางที่นากาโน่เพื่อเที่ยวต่อไปยังจุดต่าง ๆ ในจังหวัดก็สะดวกเช่นกัน

แหล่งท่องเที่ยว