บริเวณบริเวณทิศตะวันออก

บริเวณทิศตะวันออก

สามารถเดินทางเข้าไปที่นี่ได้อย่างสะดวกโดยชิงกังเซ็นจากโตเกียวในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
เส้นทางที่มาบรรจบกันของทางสายนากาเซ็นโดเก่ากับถนนสายฮอกโกกุเป็นเส้นเดินทางที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยก่อน,ชินาโนตะวันออกมีการแลกเปลี่ยนกันด้านวัฒนธรรมอย่างเต็มที่มาก่อนอีกด้วย
ที่พักแรมแบบญี่ปุ่นที่ชิมะซากิโทซนของโคโมโร่จูกุ,ชมความงดงามของบ้านเรือนสมัยเก่าที่อุนโนจูกุ
คารุอิซาว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีย่านขายสินค้าจากโรงงานและเมื่อเดินเข้าไปข้างในเรื่อย ๆ สามารถมองเห็นความเป็นประวัติศาสตร์กับธรรมชาติมากมายในบริเวณนี้

แหล่งท่องเที่ยว